SPONSOR CLUB

Freesport er som skapt for gode opplevelser med spennende muligheter for nettverksbygging og intern- og eksternkommunikasjon. Vår profil og aktivitetstilbud treffer mange ressurssterke og aktive mennesker. Vi representerer en attraktiv livsstil mange ønsker å identifisere seg med. Vi er som mange andre opptatt av å ta vare på havet, egen helse og fremtiden til de kommende generasjoner.

Selv om vår historie fremdeles bare er i støpeskjeen, er vårt image godt tuftet på gode verdier. Vi representerer den "seriøse delen av miljøet" av de aktiviteter du finner inn under vår paraply.

Hos oss er det mange muligheter for deg og din bedrift.

  • Tilgang på lån av utstyr
  • Egne kurs, turer og camps
  • Teambuilding for ansatte / kunder
  • Events for ansatte / kunder
  • Sponsornettverk og nettverkssamlinger
  • Profilering på lokasjon, websider, etc.
  • Pluss mye mer...

Ta kontakt med Christian Middelthon for en prat.

1 (1)